letesitmeny1

Hogyan segítünk a környezeti károk megelőzésében és felszámolásában?

Az ipari környezetvédelem területén a kármegelőzés, illetve a kárelhárítás teljes folyamatát elvégezzük, vagy kérésre ellenőrizzük, végigkísérjük. Szakmai információkkal, tanácsadással, szakértői tevé- kenységgel segítjük megbízóinkat; innovatív mérnökeink elkészítik a környezetvédelmi terveket a létesítmény fejlesztéskor, bővítésekor.

Az engedélyeztetést is elintézzük ügyfeleink helyett, megkímélve őket a sokszor bonyolult és hosszan elhúzódó procedúrától. Nagy gyakor- lattal rendelkezünk a környezeti kárelhárításban. Komplex szolgálta- tásaink igénybevételével partnereink időt és pénzt takaríthatnak meg, hiszen a szükséges akkreditált mintavételeket (pl. talaj, talajvíz, felszíni víz), geodéziai és geofizikai méréseket; vagy a zajmérést, a különböző szennyezések mérését, a laborvizsgálatokat, illetve a spe- ciális kivitelezési munkákat is elvégezzük.

letesitmeny3

1  Mivel támogatjuk a létesítmény- gazdálkodással foglalkozó szerveze- tek munkáját?

bo

1  Miért érdemes a környezetvéde- lemmel kapcsolatos problémák ese- tén az Atlas GEO-hoz fordulni?

bo