Az Atlas GEO és a létesítménygazdálkodással foglalkozó szervezetek

Az ipari környezetvédelemre szakosodott Atlas GEO Kft. a létesítmény- gazdálkodással foglalkozó szervezetek – irodaházak, plazák, bevásár- lóközpontok, ipari parkok és más létesítmények üzemeltetői, fenntartói (pl. önkormányzatok), valamint felszámolói – munkáját teljes körű, speciális szolgáltatásokkal segíti.

Az üzemeltetés és az esetleges felszámolás során számos környezet- védelmi problémára kell megoldást találni. Több évtizedes gyakor- latunk a garancia arra, hogy a szakterülethez kapcsolódó feladatok összes terhét levesszük partnereink válláról.

letesitmeny2 letesitmeny3
1  Hogyan segítünk partnereinknek a környezeti károk megelőzésében és felszámolásában?

bo

1  Miért érdemes a környezetvéde- lemmel kapcsolatos problémák ese- tén az Atlas GEO-hoz fordulni?

bo