fejek6

Lőtér kármentesítése, újjáépítése

Csopak Oktatási Központ „kis” és „nagy” lőtér földtani közegének környezeti kármentesítése, lőszer-mentesítése, a golyófogó falak magasítása, a lőszektorok átalakítása 2014

A feladatok leírása

A lőtéren bonyolult feladatokat, több problémát oldottunk meg egy projektben.
1. A lőtereken a golyófogó falak lövedékekkel terheltek voltak (réz köpenyű, ólom töltetű lövedékek), a falak előtt szétszóródott, deformálódott lövedékek találhatók, a kilövési helyeken töltényhüvelyek szóródtak szét. A talajt/földet meg kellett vizsgálni, és megtisztítani.
2. Új, modern elképzelések szerint kellett fedett lőállásokat építeni, új, magasított lődombokat kialakítani. A Környezetvédelmi Felügyelőség műszaki védelmet írt elő a lőfalak kialakításához.
3. A csapadékvizek kezelését övárok rendszerrel kellett megoldani.

A legnagyobb nehézségeket a meredek terep, a szűk útvonal következtében kicsi szállítókapacitás, és a szinte mindennapi esőzés okozta.

Az elvégzett feladatok rövid ismertetése

1. Részletes kockázatelemzéssel (lásd 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről) meghatározott D kármentesítési cél-határérték felett szennyezett talajt ártalmatlanítani volt szükséges, míg a D érték alatti földet vissza lehetett építeni.
A beavatkozási tervben bemutatott helyeken a D érték felett szennyezett talajt kanalas kotróval kitermeltük majd deponálási terv szerint elkészített ideiglenes helyre elkülönítve halmoztuk. A földtömeg számítást segítette a geodéziai felmérés (melyet a végleges kiépítés után is elvégeztünk). A golyó-fogó falak átalakítása és a tereprendezés céljából megbolygatott földet a lövedékektől, ~törmeléktől a helyszínre telepített rostáló berendezéssel oldottuk meg. A talajkármentesítés során kiemelt D érték feletti koncentrációjú szennyezett feltöltést és talajt (veszélyes hulladék) „SZ" kísérőjeggyel kellett elszállítani ADR vizsgás teherszállító járművekkel ártalmatlanításra történő átvételre. A talajok kitermelése előtt, alatt és után a területről ellenőrző talajmintákat kellett venni akkreditáltan és azokat (ugyancsak akkreditált) laboratóriumban bevizsgáltatni a szennyezőanyag koncentráció meghatározására.

rosta

2-3. A műszaki védelem műanyag fólia beépítését, és aljzatszivárgó kialakítását jelentette, amelynek segítségével a beszivárgott, és lövedékekkel érintkező csapadékvíz medencékben felfogható lett, és minősége kibocsátás előtt ellenőrizhetővé vált.

A szennyezett talaj letermelését követően a Nagy és Kis lőtéren egyaránt a golyó fogó falakat HDPE fóliával vontuk be. (A fal megtartását gabionfal biztosítja. A később rá felhordott föld minimum 60 cm vastagságú, így a HDPE fólia nem tud megsérülni.)
Az aljban szivárgó-réteget építettünk be (a HDPE fóliára), melyet a műszaki ellenőr jóváhagyását követően fedtünk be. A megvalósulás egy minta-keresztszelvényét az 5. ábra mutatja. (Az ábra a láthatóság kedvéért torzított).


A szivárgóban drénvezeték gyűjti a beszivárgó, és potenciálisan szennyeződhető csapadékvizet. A drénvezeték tározómedencékbe fut (2-2 db lőterenként), melyek monolit-beton szerkezetűek, járható fedéllel és egy db. felső búvónyílással rendelkeznek.
Az övárok rendszer kialakítását a pályázati kiírásban ismertetett módon végeztük el. A kiépített lőfalak alsó éle mentén földmedrű árok kerül kialakításra, melyek irányítottan vezetik el a lehulló csapadékot.
Az igényeknek megfelelően megerősített faszerkezetű lőállásokat létesítettünk a kijelölt helyeken.

A terület a beavatkozás előtt A terület a beavatkozás után